โปรแกรมบันทึกงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ลงทะเบียน
User:
 *
Password:
 *
ใส่รหัสผ่านใหม่:  *
ชื่อ - สกุล:
 *
ตำแหน่ง/อันดับ:
 *
โรงเรียน:
 *
Download Flash
พิมพ์รหัสที่คุณเห็นข้างบน:
*
bullet - ฟิลด์ที่ต้องการ

กลับไปที่หน้าเข้าระบบ

ส่ง

โปรแกรมบันทึกการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย
โดยสำนักงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
พัฒนาโปรแกรม โดย นายสุขสันต์ สอนนวล e-mail : sooksun_s@hotmail.com
©2013 www.payaprai.ac.th . All rights reserved